Guidning under Arkeologidagen: Hoga By genom 2000 år

Stig Swedberg och Anton Larsson guidar under Arkeologidagen i Hoga By – genom 2000 år av historia.
Söndagen den 26:e augusti kl. 15.00 -17.00
Mer information här

Gruvans byggnader – seminarium i Kopparberg och Ställdalen

Magnus Rönn har blivit anlitad att hålla en föreläsning på seminarium kring
gruvbyggnader i Bergslagen den 19 september.
Temat för hans föreläsning är gruv- och industriarkitektur.
För mer information om seminariet tryck här
Kontakt: Magnus Rönn  magnus.ronn.arch@gmail.com

Artikel: Magnus Rönn om Erskines glömda skisser till fabriken i Skutskär

Magnus Rönn har blivit intervjuad i Arbetarbladet om Ralph Erskines fabrik för tillverkning av kappor i Skutskär. Fabriken från 1950-talet är ett intressant exempel på industriarkitektur som har estetiska kvaliteter och konstnärligt gestaltad uteplats. Magnas har också blivit inbjudan att på plats presenterar och diskutera fabriken och dess kulturhistoriska värden.

För mer läsning tryck här

Länk till artikeln på Arbetarbladet