Frank, som ansvarar för Svenska metallsökarföreningens medverkan, undersöker gårdstomten.

Undersökningar av Spirhult gårdstomt

Nu är undersökningarna av Spirhults gårdstomt igång. De kommer att pågå november ut. Vi kommer att lägga upp ny information på projektsidan löpande under arbetets gång. Scrolla längst ned på sidan!

Invigning på Bohus Malmön

Den första berättarbänken med informationstavlor är nu invigd på Malmön! Läs mer här.

Magnus Rönn håller föredrag i Aten

Den 11 oktober håller Magnus Rönn en föreläsning på Svenska institutet i Aten, med titeln Sustainable design, innovation & climate change. Läs mer om föreläsningen här. Den bakomliggande artikeln kan du läsa här.

Föredrag: Granitindustrin i världsarvet

Söndag 15 oktober kommer Kulturlandskapet att hålla ett föredrag på Vitlycke museum om granitindustrin inom Tanums världsarvsområde. Observera att föranmälan krävs. Läs mer och anmäl dig på museets hemsida. Läs mer om Kulturlandskapets granitprojekt här.

Fältarbetet klart på Holma

Fältdelen av schaktningsövervakningen på Holma, Uddevalla kommun är nu klar. Läs mer om undersökningen här.

Arkeologidagen 27 augusti

Kulturlandskapet tackar alla intresserade och frågvisa besökare. Besök projektsidan för arkeologidagen för att se bilder från dagen.


Kulturlandskapet och Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar kommer i år att hålla ett gemensamt arrangemang: Hällristningar och landskap kring Nord-Edsten.

Vi kommer att besöka såväl de nyupptäckta ristningarna som tidigare kända ristningar på Nord-Edsten, inklusive ristningen inne i kölnan. Vi tittar på landskapet, och funderar tillsammans kring havet, landhöjningen, och förutsättningarna för de människor som verkade här under brons- och järnålder.

Visningen börjar klockan 13:00. Röda markören på kartan visar var Nord-Edsten ligger. Kontaktperson under arkeologidagen är Stig Swedberg, 070-865 67 39

Läs om Arkeologidagen och andra arrangemang på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Undersökningen vid Lilla Anrås är avslutad

Nu är undersökningarna avslutade. Följ efterarbetet på projektsidan.

Undersökningarna vid Lilla Anrås – tredje veckan

Den tredje veckan av totalt fyra är avklarad. Läs grävdagboken och titta på bilder på projektsidan.

Undersökningarna vid Lilla Anrås – andra veckan

Undersökningens andra vecka är till ända. Läs grävdagboken och titta på bilder på projektsidan.

Undersökningen vid Lilla Anrås fortsätter

Undersökningens första vecka är till ända, och avslutades med en lyckad guidning fredag eftermiddag. Läs grävdagboken och titta på bilder på projektsidan.