Kulturarvsdagen 2022 i Hunnebostrand, Sotenäs

I samband med Kulturarvsdagen bjuder Stenhuggerimuseet i Hunnebostrand in Kulturlandskapet för att presenterar sina resultat från projekten om stenindustrin i norra Bohuslän. Läs mer här.

Kulturarvsdagen 2022 – Den bohuslänska granitindustrin

Den 9–11 september 2022 firas återigen kulturarvet runt om i landet. I år kommer Kulturlandskapet att hålla föredrag i Hällevadsholm, Munkedals kommun, samt i Hunnebostrand, Sotenäs kommun. Läs mer här.

Undersökning av gravfält utanför Fjällbacka

Nu är den arkeologiska undersökningen i gång av fornlämningen L1959:501, ett gravfält på berget mellan Skeppstad och Fjällbacka. Läs mer här.

Föredrag 14 maj: ”Flykten till Sverige”

SKÅNK 2022

SKÅNK 2022 ägde rum vecka 14 på Linnéuniversitetet i Kalmar. En av Kulturlandskapets medarbetare var på plats för att lyssna på föredrag och delta i fältexkursionen. Temat för året var Skogen och framtiden. Läs mer på RAÄ’s hemsida, eller på Linnéuniversitetets hemsida.

Personalresa till MAL

Vecka 13 reste fyra av kooperativets medarbetare till MAL i Umeå. Huvudfokus var personalutbildning, men även forskningsdiskussioner, en exkursion samt middag hanns med.

Personalresa till MAL

Vecka 13 tar fyra av Kulturlandskapets medarbetare nattåget till Umeå. Vi ska besöka MAL för personalutbildning. Provtagningsmetodik, analysmöjligheter och frågeställningar står på schemat.

Berättarkväll i Strömstad

Den 21 april 2022 är en berättarkväll planerad på kulturhuset Skagerack i Strömstad. Läs mer här.

Föredrag för Tanums hembygdsförening

Söndagen 20 mars berättade Lisa och Annika om en del av resultaten från projektet Den bohuslänska granitindustrins berättelser – aktivering och insamling av immateriell kunskap. Läs mer här.

Myntbestämningar Greby Handelsplats

I Numismatiska forskningsgruppens Verksamhetsberättelse 2020 kan du läsa om de myntbestämningar som gjorts av mynt hittade vid metalldetektering inom delar av Greby handelsplats – Tanum 1885, Grebbestad, Tanums kommun. Du kan läsa mer om projektet Greby Handelsplats här.