NAF Symposium June 13-14 2019

Approaches and Methods in Architectural Research ​

Magnus Rönn, Kulturlandskapet/Chalmers Tekniska Högskola, och Susanne Fredholm, Göteborgs Universitet, kommer att presenterar resultat från FoU-projetket Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel på 2019 års NAF symposium i Göteborgs 13-14 juni.

Kulturlandskapet är huvudman för FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel som finansieras av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Symposiet heter Approaches and Methods in Architectural Research. ​ Magnus Rönns bidrag på symposiet heter Design heritage and compensation. Susanne Fredholms presentation heter Heritage beyond a subcategory of cultural ecosystem services in urban planning. Båda bidragen presenteras på symposiet fredagen den 14 juni. För mer info om symposiet. Se hemsidan