Under 2017 behöver vi förstärka kooperativet med en eller flera arkeologer

På Kulturlandskapet ser vi en ökning av de arkeologiska uppdragen generellt. Vi deltar också i en upphandling av en större slutundersökning. Vi söker därför en eller flera arkeologer, i första hand till kortare projektanställningar men det kan också bli aktuellt med längre perioder. Vi söker såväl arkeologer med erfarenhet av självständigt arbete inom uppdragsarkeologi (med allehanda förekommande arbetsuppgifter), som arkeologer med kortare erfarenhet men intresse av att arbeta inom kooperativet. Läs mer här.

Västsvensk arkeologidag 10 februari

Andreas Toreld och Oscar Jacobsson från Kulturlandskapet ska prata på Västsvensk arkeologidag på Humanisten i Göteborg den 10 februari 2017. Se hela programmet här. För mer info se Göteborgs universitets hemsida.

Ny rapport klar – RAÄ 11, Klövedal socken, Tjörns kommun

RAÄ 11, Klövedal socken, Tjörn kommun, Västra Götalands län – Arkeologisk förundersökning vid hällristning

Undersökningsområdet omfattar en del av fornlämningsområdet till hällristningen Klövedal 11. En bergsklack ska sprängas bort och en bussficka ska byggas. Läs mer här.