Fyndseminarium med Christina Rosén

Inom ramen för den arkeologiska undersökningen av Spirhults gårdstomt (L2022:3286) utanför Mariestad, bjöd vi in Christina Rosén, Arkeologerna, som expert. Vi gick tillsammans igenom undersökningsresultaten, och tittade på en del av de spännande fynd som kommit fram.

Den bohuslänska granitindustrin: GIS-skikten nu i Info-kartan

Resultaten av kunskapssammanställningen och kartstudierna som utfördes inom ramen för projektet Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag är nu tillgängliga i karttjänsten Informationskartan Västra Götaland.

I Informationskartan presenterar Länsstyrelsen i Västra Götaland geografisk information i ett webbgis. Kartan vänder sig till såväl allmänhet som professionella användare.

Följ länken, i Lagerlistan till höger öppnar du rullisten Kulturmiljövård, och under Länsstyrelsen Västra Götaland väljer du lagret LstO Granitindustrin i Bohuslän. Nu kan du navigera i kartan, och kanske besöka platserna själv!

Klicka här för att komma till Informationskartan.

Här kan du läsa mer om projektet Den bohuslänska granitindustrin.

Västsvensk arkeologidag 2024

Den 9 februari var det västsvensk arkeologidag på Göteborgs universitet. Fyra medarbetare på Kulturlandskapet presenterade under dagen.

Linda Jungbeck och Olof Håkansson höll föredraget En dag på jobbet – neolitikum vid fjordens kant. En första redogörelse av fynden från två neolitiska boplatser vid Anråsälven, Tanum. Se projektsidan för föredraget här.

Anton Larsson höll tillsammans med Astrid Lennblad (Lödöse museum), Philip Blomqvist (Lödöse museum) föredraget Skelettfyndet på Nötö.

Andreas Toreld höll tillsammans med Tommy Andersson (Stiftelsen för dokumenation av Bohusläns hällristningar) föredraget Hällristningar i Kville socken. Andra säsongen.