Ny sida om kulturmiljön i Björkemossen

Kulturlandskapet har jobbat med att ta fram en sida som digitalt förmedlar kulturmiljön i området Björkemossen utanför Strömstad. Sidan har tillkommit som en kompensationsåtgärd i samband med uppförandet av en vindkraftspark.

På sidan presenterar vi de olika fornlämningar och industrilämningar som finns i området genom text, bild och interaktiv webbkarta.

Besök sidan här!

Färdig avhandling

Vår medarbetare Anton Larsson är klar med sin doktorsavhandling i arkeologi vid Stockholms universitet, med titeln Landslide Archaeology: Past hazards and disasters in the Göta River Valley and beyond. Disputationen ägde rum den 24 november 2023, med fil. dr Christina Rosén (Statens historiska museer) som opponent. Avhandlingen finns att läsa här.