Markanvisningstävlingar i Göteborg: En pilotstudie om gestaltning, byggande och boendekostnader. Förf: Magnus Rönn