Hilma och motorcykel – Kvällscafé i Havstenssunds Folkets Hus kl 19 den 28 april 2017.

Ingegerd kommer att berätta om sitt skrivande och läsa ur båda sina böcker. Dessutom läser hon en ny ännu opublicerad text.
Entré inkl kaffe och tilltugg 100 kr. Bokning via tel 0525-21186 & 073-0291799

Medverkan vid konferensen ”Kulturmiljö i samhällsplaneringen”

Vår medlem Magnus Rönn har medverkat som workshopledare vid konferensen ”Kulturmiljö i samhällsplaneringen” i Stockholm den 29-30 mars 2017. Ämnet för workshopen var Kulturmiljö – metodik och praktik: Begrepp, värden, modeller och verktyg vid exploatering av kulturmiljöområden’. Magnus presentation kan du ladda ner här. Vill du läsa mer om Kulturlandskapets projekt om kompensation så kan du läsa det här.
kulturmiljo-i-samhallsplanering-2017-1