Utlysning av 2019 års forskningsstipendium

Kulturlandskapets forskningsstipendium har som övergripande mål för 2019 års utlysning att stödja cirkulära processer i samhället. Den linjära ekonomin och dess överutnyttjande av ändliga resurser måste ställas om till cirkulära processer som premierar återbruk och resurshushållning. Läs mer om inriktningen för årets utlysning samt hur du ansöker här.

Läs mer om Kulturlandskapets verksamhet och om forskningsstipendiet här.

I Kulturlandskapets kalender 2016 finns en artikel om cirkulär ekonomi. Du hittar kalendern här.