Föredrag om arkeologi

Torsdag 7 mars kl 13:30 håller Stig Swedberg ett föredrag om arkeologi på café Träffpunkten, Fjällbacka service. Förutom arkeologi i vid mening kommer han också att berätta om resultaten från den undersökning Kulturlandskapet gjorde vid Lilla Anrås norr om Fjällbacka sommaren 2023. Föredraget är kostnadsfritt.

Fyndseminarium med Per Persson

I slutet av februari bjöd vi in Per Persson som expert inom undersökningen vid Lilla Anrås 3:22 (L2022:2676 & L2022:2677). Vi gick igenom den stora fyngdmängden av flinta som kommit fram, och hade väldigt givande diskussioner kring resultaten och den kommande rapporten.