Batteripark och solcellspark Årjäng NV och Årjäng SV

Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Rabbalshede Kraft AB att utföra arkeologiska utredningar och naturvärdesinventeringar, samt att sammanställa samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivningar avseende planerad batteripark respektive batteripark och solcellspark i anslutning till de befintliga vindparkerna Årjäng NV respektive Årjäng SV, Årjängs kommun. Arbetet med samrådsunderlag och fältinventeringar planeras utföras under våren, och MKB:er planeras sammanställas efter sommaren. Läs mer på projektsidan.