Kulturlandskapet medverkar vid seminariet ’E6 – en arkeologisk resa’

Kulturlandskapet medverkar vid seminariet E6 – en arkeologisk resa med föredraget: Landskap och arkeobotanik längs väg E6 Bohuslän. På Bohusläns museum, Uddevalla. Läs mer här.

Tisdag 15 mars 2016