Artikel om metalldetekteringarna vid Greby

Nu är det möjligt att läsa en artikel om metalldetekteringarna vid Tanum 1885. Läs veckovis här. Eller läs mer om forskningsprojektet här.

Många bäckar små

Forskningsprojektet Många bäckar små – översvämning och markanvändning i södra Sverige 1000-1940 bedrivs av Oscar Jacobsson – medarbetare på Kulturlandskapet – som ett doktorandprojekt på den Kulturgeografiska institutionen i Stockholm. Medel till fältarbeten och resor erhölls av Kulturlandskapets forskningsstipendium. Läs om vad som har hänt i projektet under 2019 här.

Forskningsprojekt Greby handelsplats

Idag sjösätter vi en egen sida för vårt forskningsprojekt Greby handelsplats. Läs mer om projektets bakgrund och syfte, samt titta på filmer här.