Föreläsning av Magnus Rönn: Tävlingen som makt i arkitektur och stadsbyggnad 3/6

3/6 kl 18.00-20.00

Välkomna till vårens fjärde ABAR! Vi håller nu till på OCEANEN, Stigbergstorget 8.

Tävlingen som makt i arkitektur och stadsbyggnad

Med Magnus Rönn som värd kommer vi att samtala kring frågor om bland annat:

» Vad övergången från arkitekttävlingar till mark-

anvisningstävlingar för arkitekterna innebär?

» Håller arkitekttävlingen på att bli utkonkurrerad av markanvisningstävlingen?

» Hur utvecklingen av tävlingar från en pedagogiskt uppgift i arkitektutbildningen – till professionell praktik och forskning?

Magnus Rönn är forskare på KTH Arkitekturskolan med arkitekttävlingar som specialområde.

abar_ronn

Nu är det möjligt att söka pengar ur Kulturlandskapets stipendiefond

Föreningen för Kulturlandskapets stipendiefond delar ut ett forskningsstipendium på upp till 50 000 kr per år. Forskningsstipendiet går till vetenskapliga arbeten och/eller utforskande projekt inom arkeologi, arkitektur, konst, kultur, kulturhistoria samt ekologi och naturvård i vid mening. För mer information läs här.

Konferensen Nordic TAG i Köpenhamn

Oscar Jacobsson höll genom Kulturlandskapet ett föredrag på konferensen Nordic TAG i Köpenhamn. Föredraget behandlade interaktionen mellan människa och natur i landskapet från ett teoretiskt perspektiv. Landskapet måste ses som något komplext och mångfacetterat, vilket innebär att teorin som används måste reflektera denna komplexitet. Ett område i Norra Ätradalen valdes ut för att illustrera hur ett sådant teoretiskt ramverk kan användas i utforskningen av förhållandet mellan människa och vatten under historiens gång.

Här är en länk till Nordic TAG.

Pages from Nature-in-Motion

 

Presentationen finns att läsa här som pdf.

Skapande skola i Hamburgsund

Konstnärerna Agneta Stening och Britta Kleberg arbetar som bäst med att färdigställa uppdraget att skapa nya aktiviteter för förskoleklass till och med klass 5 på Hamburgsunds skola i Bohuslän.

Önskemålet från lärare och elever var något som kan användas både i matematik- och läsundervisning. Mera färg och något nytt och roligt att göra på rasterna efterfrågades också.

Resultatet ska bli en stor Kingcirkel, indelad i tolv lika delar, målade på asfalten i olika färger. Kingcirkeln kan användas både för lek och undervisning. På en annan del av skolgårdens asfalt görs en Drake med 100 steg, över 30 m lång, dubbelhövdad med taggar, vingar, ben och magiskt stjärtparti. Det är eleverna från förskoleklass till och med klass 3 som har ritat drakar. Detaljer från drakarna har konstnärerna förstorat och komponerat in på den stora draken och nu ska eleverna måla detaljerna på den stora draken.

På en av skolbyggnadens vägg sätts 29 st olika träskivor upp, målade i olika färger och märkta med vårt alfabet. Det är klass 4 och 5 som har konstruerat och gjort mallar till våra olika Geometriska figurer både 2- och 3 dimensionella. Här kan eleverna räkna geometri, bilda ord genom att bolla på de olika skivorna och lära sig alfabetet, att stava och att leka bollekar. Se på fler bilder och läs mer här.

P1080260

Hantverkare och handelsmän – Visning av den arkeologiska utgrävningen i Grebbestad

Tid: Fredag 8 maj kl 13

Plats: Samling vid Falkerödsvägen

Vägbeskrivning: Norr om Grebbestad längs väg 163 mot Tanumshede (Tanumsvägen)

karta-tanum1855

Just nu pågår arkeologiska undersökningar i Grebbestad, Tanums kommun. Undersökningarna gäller en mindre del av boplatsen Tanum 1885. Undersökningsytan är belägen cirka 400 meter sydväst om Greby gravfält.

Kulturlandskapet har under 2013 och 2014 utfört ett antal undersökningar inom och i anslutning till den nu aktuella ytan. Vid dessa undersökningar hittades järnålderskeramik, bränd och delvis sintrad lera och slagg, flinta, en glaspärla, samt anläggningar i form av härdar, kokgropar och ugnar.

Den del av Tanum 1885 som nu undersöks är belägen på det topografiskt mest lämpliga boplatsläget. Fynden visar att det försiggått hantering av produkter som kräver hög värme. Möjligen har såväl metallbearbetning som glaspärletillverkning skett på platsen. En betydande hantverksproduktion kan förmodas ha förekommit. Anläggningarna har karaktär av såväl boplatstyp som hantverkstyp. Fyra anläggningar har bedömts som ugnar. I Bohuslän har glaspärlor framförallt förekommit i gravkontexter men fynd har gjorts av enstaka pärlor på tre boplatser. Även ugnar är sällsynta och förekommer även de bara på tre boplatser. Ingen boplats med en sådan kombination av fynd och anläggningar har tidigare undersökts i Bohuslän.

Undersökningarna startade 28 april och kommer att pågå fram till 13 maj. Det har hittills framkommit ett stort antal anläggningar av liknande typer som tidigare. Läs mer om undersökningarna här.

Störning på hemsidan

Det blev lite fel på hemsidan under en uppdatering av systemet. Bokhandeln låg nere ett par dagar. Vi ber om ursäkt om det orsakat problem. Nu ska allt fungera. Om ni ser något konstigt rapportera det gärna till oss.