Kulturarvsdagen 2021

Minnen, berättelser, foton och skildringar… Brytningen av den för norra Bohuslän så karaktäristiska graniten har gjort tydliga kulturhistoriska avtryck i landskapet, men också i samhällsutvecklingen. Kring miljöerna och människorna finns många berättelser, varav en del nedtecknade. Vi tror att det finns många fler som väntar på att komma fram! Under kulturarvsdagen bjuder vi in aktörer, privatpersoner och föreningar till att samtala kring dessa immateriella skatter! Läs mer här.

Greby handelsplats på radio

Tisdagen den 24/8 14.03 sänder Vetenskapsradion Historia ett program om Bohuslän där projektet Greby Handelsplats presenteras. Läs mer om projektet här. Projektet stöttas av såväl institutioner som privatpersoner. Du får gärna bidra med medel till projektet här.

Besök vid Lahälla knottfabrik

Söndagen 15 augusti besökte Historielaget i Halden Lahälla. Stig från Kulturlandskapet var på plats och tog emot vid knottfabriken. Han berättade bland annat om den period när det byggdes knottfabriker i Bohuslän, om mytbildningen kring stenhuggarna, om samhällsbyggandet och Folkets hus-rörelsen, och om fackföreningsrörelsen.

Du kan läsa mer om Lahälla och knottfabriken på kulturlandskapets hemsida. Föreningen Lahälla knottfabrik har också en egen hemsida, denna hittar du här.

EAA 2021 – Widening horizons

Nu kan du läsa de abstracts som antagits till sessionen Compensation in Architecture and Archaeology – On Compensation as a Concept, Method, and Professional Practice på EAA i Kiel i september. Sessionen kommer att hållas av Magnus Rönn på Kulturlandskapet tillsammans med Helena Teräväinen, Aalto Universitet, Iida Kalakoski, Tampere Universitet och Athanasios Kouzelis, Nationella Tekniska Universitetet i Athen. Läs mer här.