Besök vid Lahälla knottfabrik

Söndagen 15 augusti besökte Historielaget i Halden Lahälla. Stig från Kulturlandskapet var på plats och tog emot vid knottfabriken. Han berättade bland annat om den period när det byggdes knottfabriker i Bohuslän, om mytbildningen kring stenhuggarna, om samhällsbyggandet och Folkets hus-rörelsen, och om fackföreningsrörelsen.

Du kan läsa mer om Lahälla och knottfabriken på kulturlandskapets hemsida. Föreningen Lahälla knottfabrik har också en egen hemsida, denna hittar du här.