Konst i sommar!

 

Nu är det sommar och dags att åka på konstutställning. Kulturlandskapets medlem Agneta Stening deltar i sommar i flera utställningar på västkusten. Dessutom är hon stipendiat i Älvdalen. Mer information får ni genom att klicka på bilden ovan.

 

Uddenskulptur_2014_sid-20we

Udden – skulpturutställning, Hunnebostrand pågår 6 juni – 30 september.

En av utställarna är Agneta Stening

 

Konstgård-Malmön

Malmöns Konstgård, Bohus Malmön

Utställning med Agneta Stening och John Stenborg

Vernissage den 12 juli kl 16-18

Utställningen pågår till den 3 augusti

 

 

Geopark-web

Konstutställning och invigning av geoparken,

Ståleröds by, Hunnebostrand

Agneta Stening ställer ut granitskulpturer och teckningar

Invigning 19 juli kl 10.00

 

Porfyr

Sten i Älvdalen har bjudit in Agneta Stening som sin första stenstipendiat!

Hon kommer att arbeta med Blybergsprofyr i

Älvdalen under vecka 30 .

Medstipendiat är Tofte Lamberg från Göteborg.

Seminarium tillsammans med MAL

I slutet av maj 2014 genomförde Miljöarkeologiska Laboratoriet och Kulturlandskapet ett tvådagars seminarium om markstratigrafisk provtagning och naturvetenskapliga analyser. Första dagen ägnades åt genomgång av naturvetenskapliga standardanalysmetoder som makrofossilanalys, markkemianalys, dendrokronologi och vedartsanalys. Även mer specialiserade analysmetoder som multielementanalys, mikromorfologi och IR-spektroskopi behandlades. Metodernas möjligheter och begränsningar samt dess tillämpning i olika steg i undersökningsprocessen diskuterades.

Andra dagen ägnades åt provtagning i fält och diskussioner kring markstratigrafier och deras betydelse för förståelsen av den arkeologiska kontexten. Som avslutning diskuterades prioriterade forskningsområden. Exempel på sådana är möjligheterna att kontextualisera boplatser och därmed fördjupa förståelsen för boplatsbegreppet; mesolitiska boplatsers geologiska kontext; markkemins möjligheter för att identifiera havsnivåer i förhållande till strandnära boplatser samt att tydliggöra odlingshistoriens skillnader och likheter i olika delar av landet.

Seminariet anordnades som ett led i Kulturlandskapets kunskapsuppbyggnadsprogram. Från MAL deltog Johan Linderholm, Karin Viklund, Roger Engelmark och Phil Buckland. Från Kulturlandskapet deltog Benjamin Grahn-Danielson, Annika Östlund och Stig Swedberg.