Kulturlandskapets kalender 2016

Temat för Kulturlandskapets kalender 2016 fokuserar på miljö, aktivism, civil olydnad och direkt aktion utifrån såväl person- som organisationsperpektiv. De personer, organisationer, nätverk och händelser som presenteras här har valts helt utifrån medarbetarnas intressen, och urvalet gör givetvis inga anspråk på att vara heltäckande.

Om ni vill ha en tryckt kalender kontakta oss. Här finns den för nedladdning som pdf.

RIO BIO: KVINNOR UTAN MÄN Tisdag 15 december

Tisdag 15 december visas KVINNOR UTAN MÄN av Shirin Neshat, Tyskland 2009

Filmen utspelas under statskuppen 1953 då Shahen återtog makten i Iran, och följer fyra parallella kvinnoöden där alla är på flykt från någon form av förtryck. De förs genom ödet samman till en trädgård där de tillsammans försöker skapa sig ett nytt liv.

Filmen belönades med Silverlejonet under 2009 års filmfestivalen i Venedig.

Vi visar film i Röda Rummet på Fjällbacka Service. Vi vill visa aktuella och tänkvärda filmer och medverka till att berika det samhälle där vi verkar. Filmerna visar vi varannan tisdag, med totalt åtta filmer från oktober till februari. Filmvisningen börjar kl 18:15, men du kan ta en fika i kaféet fr o m kl 17:30. Läs mer här.

3x178_kvinnorutan_rec