RIO BIO: KVINNOR UTAN MÄN Tisdag 15 december

Tisdag 15 december visas KVINNOR UTAN MÄN av Shirin Neshat, Tyskland 2009

Filmen utspelas under statskuppen 1953 då Shahen återtog makten i Iran, och följer fyra parallella kvinnoöden där alla är på flykt från någon form av förtryck. De förs genom ödet samman till en trädgård där de tillsammans försöker skapa sig ett nytt liv.

Filmen belönades med Silverlejonet under 2009 års filmfestivalen i Venedig.

Vi visar film i Röda Rummet på Fjällbacka Service. Vi vill visa aktuella och tänkvärda filmer och medverka till att berika det samhälle där vi verkar. Filmerna visar vi varannan tisdag, med totalt åtta filmer från oktober till februari. Filmvisningen börjar kl 18:15, men du kan ta en fika i kaféet fr o m kl 17:30. Läs mer här.

3x178_kvinnorutan_rec