Så bygger vi billigare bostäder

– Så bygger vi billigare bostäder, skriver Magnus Rönn i tidskriften Stadsbyggnad, 2018-2. Enligt artikeln går det att sänka hyran med 23 % för nybyggda lägenheter. Det visar 2013 års markanvisningstävling i Göteborg som arrangerades av fastighetsnämnden i Göteborg. Målet för tävlingen var att få fram bra och billigare bostäder. Kravet var att den genomsnittliga hyran inte fick vara högre än 1 400 kr per kvadratmeter och år. Tio designteam kunde uppfylla kravet. Politiker och tjänstemän förfogar således över ett effektivt verktyg som kan användas för att uppfylla bostadspolitiska målsättningar. Läs mer här.