Bokpresentation vid Svenska Institutet i Aten: Cultural Heritage Compensation

Svenska Institutet i Aten bjuder in till bokpresentation:

 

Cultural Heritage Compensation

Athanasios Kouzelis, Na­tional Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Athens: De­sign prin­ci­ples as re­sources of com­pen­sa­tion, the Greek Arch­i­pel­ago

Magnus Rönn, Chalmers Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy and Kul­tur­land­skapet: Ar­chi­tec­ture, cul­tural val­ues and plan­ning in Swe­den

Helena Teräväinen, Aalto Uni­ver­sity: Com­pen­sa­tion in ar­chi­tec­ture and ur­ban de­sign in Fin­land

 

Seminariet äger rum Fredag en den 6 mars , 2020, mellan 15.00–17.00 vid Svenska Institutet i Aten, Mit­seon 9.

Läs mer här. Klicka för Seminar flyer här.

Kulturlandskapet behöver förstärka kooperativet med en eller flera arkeologer

Kulturlandskapet söker en eller flera arkeologer för förstärkning under vår och sommar 2020, men det kan bli aktuellt med längre perioder. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av självständigt arbete inom uppdragsarkeologi (med allehanda förekommande arbetsuppgifter), men även arkeologer med kortare erfarenhet. Det är viktigt för oss att du har intresse av att arbeta i ett medlemsstyrt kooperativ. Läs mer här.

Madeleine Fridell har tilldelats Kulturlandskapets forskningsstipendium 2019

Stipendiet går i år till Madeleine Fridell, student vid Chalmers Tekniska Högskola. Projektet demonstrerar hur ny teknik inom energilagring av förnybara energikällor kan appliceras i framtidens hållbara städer. En fysisk prototyp är under konstruktion för ett energiproducerande offentligt skärmtak där solenergi produceras och lagras i form av vätgas. Projektet kommer att slutföras under våren 2020. Läs mer här.