Smideshärden i Norra Munkeby

Ruinerna efter Dragsmarks kloster har med åren blivit ett välkänt besöksmål i Bohuslän. Trots detta är mycket lite känt om vardagslivet i klostret, särskilt om dess ekonomi och relation till det omkringliggande jordbrukslandskapet.

År 1954 undersökte arkeologen Nils Niklasson en underlig lämning som hittats på Munkebys ägor. Platsen glömdes därefter bort i nästan sjuttio år, tills det att den återlokaliserades år 2021. Provtagning av lämningen och naturvetenskaplig analys av träkol och slagger ur denna har sedan dess visat att det sannolikt rör sig om en senmedeltida smideshärd, som alltså är samtida med det närliggande klostret.

Läs mer här.

Dateringar från Lilla Anrås

Arbetet med materialet från sommarens undersökning vid Lilla Anrås norr om Fjällbacka pågår. Nu finns resultaten från vedartsanalysen såväl som utförda 14C-dateringar. Läs mer på projektsidan, skrolla ner till rubriken Undersökning av L2022:2676 och L2022:2677.

EAA 2024 i Rom

Årets upplaga av EAA äger rum i augusti i Rom. Forskare från Aalto-universitetet (Finland), Chalmers tekniska högskola (Sverige), nationella Tekniska universitetet (Grekland) samt Tammerfors universitet (Finland) har gått samman för att organisera den tvärvetenskapliga sessionen ”Reflecting History in Architecture and Vernacular Design – Directing Sustainable Futures.” Sessionen vill peka på hur insikter från det förflutna kan användas för utvecklingen av en hållbar byggd miljö i framtiden. En av organisatörerna är Magnus Rönn, verksam vid såväl Chalmers som Kulturlandskapet. Du kan läsa Call for papers här.

Gott nytt år med Kulturlandskapets kalender

Ett nytt år har inletts, och det känns som att det blåser snålt på olika sätt. Trösta dig en liten stund och titta på årets kalender – kooperativets medarbetare har sökt i bildarkivet, och filosoferar kring upplevelser i arbetet. Läs – och titta – mer här.