Dateringar från Lilla Anrås

Arbetet med materialet från sommarens undersökning vid Lilla Anrås norr om Fjällbacka pågår. Nu finns resultaten från vedartsanalysen såväl som utförda 14C-dateringar. Läs mer på projektsidan, skrolla ner till rubriken Undersökning av L2022:2676 och L2022:2677.