EAA 2024 i Rom

Årets upplaga av EAA äger rum i augusti i Rom. Forskare från Aalto-universitetet (Finland), Chalmers tekniska högskola (Sverige), nationella Tekniska universitetet (Grekland) samt Tammerfors universitet (Finland) har gått samman för att organisera den tvärvetenskapliga sessionen ”Reflecting History in Architecture and Vernacular Design – Directing Sustainable Futures.” Sessionen vill peka på hur insikter från det förflutna kan användas för utvecklingen av en hållbar byggd miljö i framtiden. En av organisatörerna är Magnus Rönn, verksam vid såväl Chalmers som Kulturlandskapet. Du kan läsa Call for papers här.