Smideshärden i Norra Munkeby

Ruinerna efter Dragsmarks kloster har med åren blivit ett välkänt besöksmål i Bohuslän. Trots detta är mycket lite känt om vardagslivet i klostret, särskilt om dess ekonomi och relation till det omkringliggande jordbrukslandskapet.

År 1954 undersökte arkeologen Nils Niklasson en underlig lämning som hittats på Munkebys ägor. Platsen glömdes därefter bort i nästan sjuttio år, tills det att den återlokaliserades år 2021. Provtagning av lämningen och naturvetenskaplig analys av träkol och slagger ur denna har sedan dess visat att det sannolikt rör sig om en senmedeltida smideshärd, som alltså är samtida med det närliggande klostret.

Läs mer här.