Fältarbetet klart på Holma

Fältdelen av schaktningsövervakningen på Holma, Uddevalla kommun är nu klar. Läs mer om undersökningen här.