Batteripark och solcellspark Årjäng NV och Årjäng SV

Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Rabbalshede Kraft AB att utföra arkeologiska utredningar och naturvärdesinventeringar, samt att sammanställa samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivningar avseende planerad batteripark respektive batteripark och solcellspark i anslutning till de befintliga vindparkerna Årjäng NV respektive Årjäng SV, Årjängs kommun. Arbetet med samrådsunderlag och fältinventeringar planeras utföras under våren, och MKB:er planeras sammanställas efter sommaren. Läs mer på projektsidan.

Schaktningsövervakningen längs väg 679 nu klar

Nu är schaktningsövervakningen längs väg 679 avslutad. Arbetet med preliminär redovisning pågår. Därefter vidtar arbetet med analyser och rapportskrivning. Läs mer på projektsidan.

Råvattenledning Vänersnäs

Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Trollhättan Energi AB att utföra utredning och förundersökning inför ny råvattenledning mellan Vänern och Trollhättan.

I april 2024 inleddes arbetet med förundersökningar av tidigare kända stenåldersboplatser. Läs mer på projektsidan.

Uppdatering: schaktningsövervakning längs väg 679

Vi har nu varit i fält fyra veckor, och är klara med L1970:6358, L2019:6549 och L2019:6793. Endast boplatsen L1970:6018 återstår, och den planeras bli färdigundersökt under vecka 16.

projektsidan kan du läsa de preliminära resultaten från L2019:6793 och L1970:6358.

Schaktningsövervakning inför ny GC-väg längs väg 679

Fältarbetet med schaktningsövervakningen längs väg 679 har nu pågått i tre veckor. Undersökningarna av boplatsen L2019:6793 är avslutad. Det samma gäller undersökningen av grav- och boplatsområdet L1970:6358. Undersökningarna av boplatserna L2019:6549 och L1970:6018 pågår. På projektsidan kommer du att kunna läsa mer om undersökningen.

Ny film om Lilla Anrås

Nu finns det en ny film om undersökningen i Lilla Anrås. Filmen är producerad av Ranrikestudios.

Se filmen här, och läs gärna mer om undersökningen på projektsidan.