Litterär salong för Gustav Öberg på Gerlesborgsskolan 15 november 2017 kl 18:30

Under nästan sju decennier tillbringade läraren, författaren mm Gustav Öberg somrarna i Gerlesborgstrakten. Hans relation till konstlivet på platsen varierade, men den var alltid intensiv, full av aktivitet, fantasi, tankar och begär. År 2003 kom hans bok Gerlesborg Bottna Svenneby – Närbilder och utblickar illustrerad av Claes Jurander. År 2015 gjorde Ingrid Lindberg en film med Gustav. Vi tänkte att vi tillsammans med er under en kväll skulle försöka (åter-)upptäcka Gustav Öberg och med honom allt varpå hans uppmärksamhet var riktad …

18.30 Filmvisning i Aulan: Klara & Marvin – en film av Ingrid Lindgren och Gustav Öberg. Filmen bygger på kapitel VIII ”På Valön i havsbandet tycktes de mig leva sägenartat” i Gustav Öbergs bok Gerlesborg Bottna Svenneby – Närbilder och utblickar. Filmen är resultatet av ett samarbete mellan Ingrid och Gustav under hans sista levnadsår. Filmen premiärvisas denna kväll!!

19.00 Salong för Gustav Öberg i Anno 44. Högläsning, sång, kåseri och samtal – inspirerade av Gustavs författarskap. Vi välkomnar inspel från publiken. Fikaservering i Gustavs smak …

Medverkande: Ingrid Lindberg, Johan Öberg, Jesper Eng, Eva Dal och Ingegerd Johansson

Här kan du läsa mer om programmet på Gerlesborgsskolans hemsida.