Renoveringsråd för äldre hus

-Tänk ett varv till innan du gör något med huset! Det säger Cecilia Wingård som på uppdrag av Tanums miljö- och byggnadsnämnd författat skriften Renoveringsråd för äldre hus i Tanum.

Byte av fönster och tilläggsisolering är sådant som det kan vara skäl att ta en extra funderare på. Det kostar mycket men ger inte alltid önskad effekt.
-Att göra så lite som möjligt är inte det samma som att låta huset förfalla, säger Wingård, som är bebyggelseantikvarie.

I den nyutkomna skriften går hon systematiskt igenom husets viktiga delar. I avsnittet om fönster , ”husets ögon”, framhålls att byte till nya fönster påverkar exteriören mycket. Gamla fönster kan med rätt underhåll, tätning och ibland kompletteringar få mycket bra energivärden.

-Englasfönster och innanfönster med lågenergiglas närmar sig U-värden som nytillverkade, berättar Cecilia Wingård.

Isolering
Tilläggsisolering kan också förändra exteriören radikalt.
-Det finns många steg att ta innan det behövs, säger Wingård.
Förutom att se över fönstren nämner hon som exempel isolering av vinden och översyn av värmesystem.

Utöver praktiska råd ges fyllig information om lokal byggtradition.
-Mycket är gemensamt med övriga Bohuslän men det finns också mycket eget, förklarar Cecilia Wingård.

Dit hör speciella dörromfattningar i Fjällbacka och den nordbohuslänska traditionen att placera fönster parvis.

Känslan
Wingård ser den historiska bakgrunden som mycket viktig.
-Den ger förståelse och känsla för huset.

Sättet att bygga har förändrats över tiden, något som kan avspeglas i enskilda hus. Om för-ändringar som tillbyggnader görs så att de smälter in men ändå skiljer sig från det gamla huset kan dess ”årsringar” avläsas även i framtiden.

I förordet konstaterar nämndordföranden Karl-Erik Hansson att kommunen rymmer många hus och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara och att den främsta garanten för att så sker är intresserade och kunniga fastighetsägare.
-Vi är skyldiga att informera dem som söker bygglov men många åtgärder är inte bygg-lovspliktiga, säger Cajsa Friberg, byggnadsinspektör och antikvarie, och tillägger:
-Skriften är ett led i vårt arbete med att lyfta kulturmiljöerna och skapa förståelse för de värden som finns.

Gratis
Cecilia Wingård har tidigare, på uppdrag av kommunen, gjort kulturhistoriska bebyggelseinventeringar i sex orter och är i färd med att avsluta en sjunde, för delar av Grebbestad. Renoveringsråd för äldre hus i Tanum, utgiven på Rio Kulturkooperativs förlag och rikt illustrerad, bygger i hög grad på inventeringarna.

Skriften erbjuds gratis av kommunens byggnadsavdelning och ska också publiceras på tanum.se. 1 000 exemplar har tryckts.
-Vi hoppas alla går åt. Det är ju syftet! säger Cajsa Friberg.

 

Ann-Katrin Eklund, journalist – på uppdrag av Tanums kommun

Föreläsning 7 februari – De visuella tonsättarna

Föreläsning om animerad bild, rikligt illustrerad med filmklipp av Midhat ’Ajan’ Ajanovic från Högskolan Väst i Trollhättan.


Midhat ’Ajan’ Ajanovic är filmvetare, filmare och författare född i Sarajevo 1959. Sedan 1994 bor han med sin familj i Göteborg.

Hans skrivna ord finns publicerade på svenska, norska, bosniska, kroatiska, engelska, slovakiska, tjeckiska, italienska och kinesiska. Hittills har han publicerat en stor mängd artiklar och essäer, sex romaner och åtta filmvetenskapliga böcker som huvudsakligen handlar om animerad bild. Han har skrivit Sveriges andra doktorsavhandling om animerad film Den rörliga skämtteckningen framlagd vid Göteborgs Universitet i juni 2009.

Vid den internationella festivalen för animerad film Animafest i Zagreb 2010 fick han priset Award for special contribution to animation studies. Samma år fick han Klas De Vylders pris på Bokmässan i Göteborg för romanen Porträtt tecknat i kol och regn. Ajan jobbar för närvarande som högskolelärare vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Föreläsningen är baserad på Ajans två böcker:

  • De visuella tonsättarna (2005)
  • De visuella tonsättarna 2 (2012)

Båda publicerade av Optimal Press

Ajan kommer även att visa sin egen animerade kortfilm Point of Mouth.


Läs mer om vår filmstudio

Film 24 januari – Promised land

(Gus Van Sant/USA/106min)

Gus van Sant och hans Good Will Hunting-partner Matt Damon är tillbaka med ett drama där den senare spelar en hänsynslös affärsman som lurar jordbrukare i småstäder att skriva över sin mark till ett energibolag som utför ”fracking” en kontroversiell metod för att utvinna naturgas som får konsekvenser på miljön. Visades i tävlan i Berlin.

Recentioner: Kritiker.se & IMDB


 

Läs mer om vår filmstudio

 

Utställning 8 februari – 2 mars

Agneta Stening och Susanne Brännström ställer ut verk på Göteborgs Konstförening Galleri 8 februari – 2 mars 2014.


 


Vernissage 8 februari kl 12-16

I Agneta Stenings skulpturer förekommer det ett geometriskt samspel. Symmetri och asymmetri avlöser varandra och en rörelse uppstår som utmanar det hermetiska och avbryter en annars så perfektionistisk jämnvikt i tinget. På så sätt skapas en dialog mellan tinget, betraktaren, omgivningen och det uppstår en rumslig dynamik. När naturelementen får lov att vara medskapare som exempelvis i hennes verk av en stjärna i granit, är hårdhet och mjukhet, kyla och värme -en och den samma. Upprepningen närvarar utifrån flera perspektiv i Agnetas Stenings verk och förstärker därmed bilden av skapelsens eviga processer som förkunnar en lagbundenhet. Denna förkunnelse i samverkan med asymmetrins och symmetrins växelverkan öppnar i samma ögonblick möjligheten för det nya och okända.

– Therese Holmgren, Göteborgs Konstförening.

För mer info: www.agnetastening.se

Välkomna till Södra vägen 2, Göteborg. Tel: 073 907 9924; 031-18 64 03

Öppet tis-tors 12-16 och lör-sön 12-16

 

 

Film 21 mars – Återträffen

(Anna Odell/Sverige/90min)

Anna Odells hyllade filmdebut! I Återträffen, som är Anna Odells efterlängtade filmdebut, bjuder hon in till en nervig klassåterträff. 20 år har gått sedan eleverna i klass 9C slutade grundskolan och gick skilda vägar och nu ska de ses igen. Men feststämningen kommer av sig när konflikter kommer upp till ytan och gamla sanningar ifrågasätts. Filmen vann kritikerpriset vid Venedigs filmfestival.

Recentioner: Kritiker.se & IMDB


Läs mer om vår filmstudio

Film 7 mars – Moln på drift

(Aki Kaurismäki/Finland/96min)

Illona och Lauri lever det lilla livet, det vill säga ett alldeles vanligt sådant, vardagligt, till synes lite grått och händelsefattigt, men ändock: Ett liv. Ordning och reda, pengarna på freda’. Illona är hovmästare på en restaurang som stämningsmässigt närmast för våra tankar till Roy Anderssons fantastiska miljöer och människor i 70-talsklassikern Giliap; tiden har knaprat upp krogens modernitet med skrämmande effektivitet. Allt som tycks återstå är pendylens klockrena budskap: Tiden är ingenting. Krogens lite till åren komna gäster och en av livet vindpinad personal har vuxit samman, för att inte säga vuxit fast i varandra. Illonas man, Lauri, är spårvägare och en relativt lycklig sådan. Man är vad man gör, ett arbete är livets fundament och kanske också själva meningen med livet. Vad skulle det annars vara?

Recentioner: Nöjesguiden & IMDB


 

Läs mer om vår filmstudio

 

Film 21 februari – Vi är bäst

(Lukas Moodysson /Sverige/102min)

Stockholm 1982. En film om Bobo, Klara och Hedvig. Tre tjejer som är 13 år. Som drar runt på gatorna och babblar. Som är modiga och tuffa och starka och svaga och förvirrade och knasiga. Som får klara sig själva alldeles för tidigt. Värmer fiskpinnar i brödrosten när mamma är på krogen. Startar ett punkband utan att ha instrument att spela på, trots att alla säger att punken är död. Om att vara annorlunda och om en vänskap som är större än allting annat. En film med mycket musik och…

Recentioner: Kritiker.se & IMDB


 

Läs mer om vår filmstudio

 

Vernissage 16 december

Skapande skola projektet hösten 2013 utvecklades till att bli en Utsmyckningsserie till Sanna skolan i samarbete med Stadsdelen Majorna-Linne, Göteborg.

Den 16 december monterades och invigdes elevernas utsmyckning på Sannaskolan med cider och bullar.

Pressmeddelande

Konst- och kulturprojektet i Lahälla har fått en fortsättning i ett Leader projekt.

Det nystartade kooperativet Rio Kulturlandskapet står som projektägare och samarbetar med Lysekils kommun, markägarna Cheyenne och Fredrik Röckner, Folkets Hus Brastad och Stångenäs Hembygdsförening. Arbetet under 2014 omfattar slutdokumentering av stenindustrin Lahälla med knottfabriken, stenbrottet och dess informanter. Resultatet kommer att ligga till grund för en ansökan hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara knottfabriken.

Det var under 2012 och 2013 som Konst- och kulturprojektet Lahälla genomfördes. Den 1 september 2012 anordnade Rio Kulturkooperativ en mycket lyckad industrivandring med ljusgestaltning för att levandegöra stenindustrins lämningar i landskapet, synliggöra dess kvaliteter och lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden. Det insamlade materialet från intervjuer och samtal samt inventering av platsen och dess byggnader kommer att sammanställas och dokumenteras och ligga till grund för en ansökan om byggnadsminnesförklaring/industriminnesförklaring. Dokumentationen kommer att återfinnas på Kulturlandskapets hemsida samt i utställningsmaterial.

Det publika arrangemanget den 1 september 2012 som samlade minst 300 personer en blåsig kväll, visar på ett stort intresse för stenhistorien och det fruktbara i att levandegöra detta genom att skapa nya upplevelser i mötet mellan konst och kulturhistoria.


Partners

Lahalla-logo-ranrike-greyLahalla-logo-eu-greyLahalla-logo-fyrbodal-grey

 


Kontakt: Agneta Stening
epost: agneta.stening(at)kulturland.se