Föreläsning 7 februari – De visuella tonsättarna

Föreläsning om animerad bild, rikligt illustrerad med filmklipp av Midhat ’Ajan’ Ajanovic från Högskolan Väst i Trollhättan.


Midhat ’Ajan’ Ajanovic är filmvetare, filmare och författare född i Sarajevo 1959. Sedan 1994 bor han med sin familj i Göteborg.

Hans skrivna ord finns publicerade på svenska, norska, bosniska, kroatiska, engelska, slovakiska, tjeckiska, italienska och kinesiska. Hittills har han publicerat en stor mängd artiklar och essäer, sex romaner och åtta filmvetenskapliga böcker som huvudsakligen handlar om animerad bild. Han har skrivit Sveriges andra doktorsavhandling om animerad film Den rörliga skämtteckningen framlagd vid Göteborgs Universitet i juni 2009.

Vid den internationella festivalen för animerad film Animafest i Zagreb 2010 fick han priset Award for special contribution to animation studies. Samma år fick han Klas De Vylders pris på Bokmässan i Göteborg för romanen Porträtt tecknat i kol och regn. Ajan jobbar för närvarande som högskolelärare vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Föreläsningen är baserad på Ajans två böcker:

  • De visuella tonsättarna (2005)
  • De visuella tonsättarna 2 (2012)

Båda publicerade av Optimal Press

Ajan kommer även att visa sin egen animerade kortfilm Point of Mouth.


Läs mer om vår filmstudio