Undersökningen vid Lilla Anrås fortsätter

Undersökningens första vecka är till ända, och avslutades med en lyckad guidning fredag eftermiddag. Läs grävdagboken och titta på bilder på projektsidan.

Undersökning i Lilla Anrås

Undersökning i Lilla Anrås intill Fjällbacka golfklubb har nu börjat. Besök projektets sida här för att läsa senaste fältdagsboksinläggen, samt om tidigare förundersökning och utredning i området.

Ny populärvetenskaplig sammanfattning

Nu finns en ny populärvetenskaplig sammanfattning att läsa:  Jordbruk i Tanum. Arkeologisk undersökning av boplatsområde från bronsålder. Läs mer om projektet här.

Nyupptäckt hällristning

Personal från Kulturlandskapet hjälper till med att mäta in en nyupptäckt hällristning utanför Fjällbacka i Tanums kommun. Läget på den närmast lodräta klippan och höjden över havet daterar den snävt under yngre bronsålder. Sannolikt har den huggits in från en båt! Följ Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar på deras hemsida eller deras facebooksida (länk på hemsidan).

Förundersökning i Korstorp

Läs senaste nytt från förundersökningen i Korstorp här. Skrolla längst ner på sidan för uppdaterad grävdagbok.