Ny populärvetenskaplig sammanfattning

Nu finns en ny populärvetenskaplig sammanfattning att läsa:  Jordbruk i Tanum. Arkeologisk undersökning av boplatsområde från bronsålder. Läs mer om projektet här.