Färdig avhandling

Oscar Jacobsson är klar med sin avhandling: När floden märkte marken: Om bruket av översvämningsmark längs med Emån och Ätran 1500–1910. Disputationen ägde rum 10 februari 2023. Läs mer här.

Kulturlandskapets kalender 2023

Kooperativet firar 10 år! För att fira detta har vi som årets tema för kalendern valt att skriva kort om en del av de frågor och forskningsprojekt som Kulturlandskapet arbetat med under åren. Vi har jobbat med frågor som rör arkeologisk metod och praxis, men också politik och lagstiftning. Läs mer här, eller ladda ner kalendern i pdf-format.