Arkeologidagen 27 augusti

Kulturlandskapet tackar alla intresserade och frågvisa besökare. Besök projektsidan för arkeologidagen för att se bilder från dagen.


Kulturlandskapet och Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar kommer i år att hålla ett gemensamt arrangemang: Hällristningar och landskap kring Nord-Edsten.

Vi kommer att besöka såväl de nyupptäckta ristningarna som tidigare kända ristningar på Nord-Edsten, inklusive ristningen inne i kölnan. Vi tittar på landskapet, och funderar tillsammans kring havet, landhöjningen, och förutsättningarna för de människor som verkade här under brons- och järnålder.

Visningen börjar klockan 13:00. Röda markören på kartan visar var Nord-Edsten ligger. Kontaktperson under arkeologidagen är Stig Swedberg, 070-865 67 39

Läs om Arkeologidagen och andra arrangemang på Riksantikvarieämbetets hemsida.