Undersökningen vid Lilla Anrås är avslutad

Nu är undersökningarna avslutade. Följ efterarbetet på projektsidan.