Myntbestämningar Greby Handelsplats

I Numismatiska forskningsgruppens Verksamhetsberättelse 2020 kan du läsa om de myntbestämningar som gjorts av mynt hittade vid metalldetektering inom delar av Greby handelsplats – Tanum 1885, Grebbestad, Tanums kommun. Du kan läsa mer om projektet Greby Handelsplats här.

Kulturarvsdagen 2021

Minnen, berättelser, foton och skildringar… Brytningen av den för norra Bohuslän så karaktäristiska graniten har gjort tydliga kulturhistoriska avtryck i landskapet, men också i samhällsutvecklingen. Kring miljöerna och människorna finns många berättelser, varav en del nedtecknade. Vi tror att det finns många fler som väntar på att komma fram! Under kulturarvsdagen bjuder vi in aktörer, […]

Greby handelsplats på radio

Tisdagen den 24/8 14.03 sänder Vetenskapsradion Historia ett program om Bohuslän där projektet Greby Handelsplats presenteras. Läs mer om projektet här. Projektet stöttas av såväl institutioner som privatpersoner. Du får gärna bidra med medel till projektet här.

Besök vid Lahälla knottfabrik

Söndagen 15 augusti besökte Historielaget i Halden Lahälla. Stig från Kulturlandskapet var på plats och tog emot vid knottfabriken. Han berättade bland annat om den period när det byggdes knottfabriker i Bohuslän, om mytbildningen kring stenhuggarna, om samhällsbyggandet och Folkets hus-rörelsen, och om fackföreningsrörelsen. Du kan läsa mer om Lahälla och knottfabriken på kulturlandskapets hemsida. […]

EAA 2021 – Widening horizons

Nu kan du läsa de abstracts som antagits till sessionen Compensation in Architecture and Archaeology – On Compensation as a Concept, Method, and Professional Practice på EAA i Kiel i september. Sessionen kommer att hållas av Magnus Rönn på Kulturlandskapet tillsammans med Helena Teräväinen, Aalto Universitet, Iida Kalakoski, Tampere Universitet och Athanasios Kouzelis, Nationella Tekniska Universitetet i […]

Senaste fynddateringarna från Greby Handelsplats

Martin Rundkvist har hjälpt oss datera en del av de metallföremål som framkom vid de två metallsökningstillfällena av sökområdet för projekt Greby Handelsplats. Några av dessa kan du se och läsa om i vårt bildgalleri. Bland dessa har vi ett vackert ornerat silverfragment från folkvandringstid som troligtvis kommer från en munstycket på en svärdsskida, daterat […]

Film från Markprovtagning av Greby Handelsplats 20-22 oktober

Den 20-22 oktober 2020 genomfördes markprovtagning av delar av fornlämningen Tanum 1885. Provtagningen utfördes av Professor Malcolm Lillie och forskarassistent Samuel Ericsson, båda arkeologer från Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. Då gjordes även ett kort reportage med Malcolm och Samuel. Se filmen och läs mer på vår projektsida här.