Undersökningarna vid Lilla Anrås – andra veckan

Undersökningens andra vecka är till ända. Läs grävdagboken och titta på bilder på projektsidan.