Färdig avhandling

Oscar Jacobsson är klar med sin avhandling: När floden märkte marken: Om bruket av översvämningsmark längs med Emån och Ätran 1500–1910. Disputationen ägde rum 10 februari 2023. Läs mer här.