Medverkan vid konferensen ”Kulturmiljö i samhällsplaneringen”

Vår medlem Magnus Rönn har medverkat som workshopledare vid konferensen ”Kulturmiljö i samhällsplaneringen” i Stockholm den 29-30 mars 2017. Ämnet för workshopen var Kulturmiljö – metodik och praktik: Begrepp, värden, modeller och verktyg vid exploatering av kulturmiljöområden’. Magnus presentation kan du ladda ner här. Vill du läsa mer om Kulturlandskapets projekt om kompensation så kan du läsa det här.
kulturmiljo-i-samhallsplanering-2017-1

Under 2017 behöver vi förstärka kooperativet med en eller flera arkeologer

På Kulturlandskapet ser vi en ökning av de arkeologiska uppdragen generellt. Vi deltar också i en upphandling av en större slutundersökning. Vi söker därför en eller flera arkeologer, i första hand till kortare projektanställningar men det kan också bli aktuellt med längre perioder. Vi söker såväl arkeologer med erfarenhet av självständigt arbete inom uppdragsarkeologi (med allehanda förekommande arbetsuppgifter), som arkeologer med kortare erfarenhet men intresse av att arbeta inom kooperativet. Läs mer här.

Föredrag om hantverksplatsen på Greby

Torsdagen den 14:e april kl 17 på Tärnegården i Grebbestad håller Stig Swedberg ett föredrag om undersökningarna vid Greby. Vid dessa framkom bland annat flera ugnar som kan knytas till smideshantering. Fynden visar också på andra hantverk och platsen kan nog tolkas som en handels- och hantverksplats. Läget antyder att den också fungerat som en hamn. De preliminära dateringarna visar att platsen varit använd under en stor del av järnåldern. Läs mer om projektet här.

Föredrag om Greby

Stig Swedberg presenterar Kulturlandskapets undersökningar vid Greby.

Den 16 februari kl 19 på Skärgårdshuset i Grebbestad

Den  26 februari kl 10:25 på Västsvenska arkeologidagen Göteborgs universitet

Läs mer om projektet här

RIOBIO: THIS CHANGES EVERYTHING Tisdag 23 februari

Tisdag 23 februari visas THIS CHANGES EVERYTHING av Avi Lewis, USA/Kanada 2015

Filmen är inspirerad av Naomi Kleins bok med samma titel. Filmens och bokens slutsats är att vi kan använda den existentiella kris som klimatförändringarna innebär, till att förändra vårt misslyckade ekonomiska system till något radikalt bättre.

Klein och Lewis målar upp en bild av en post-fossildriven, post-kapitalistisk framtid som tycks vara inte bara inom räckhåll, utan också en plats där vi faktiskt skulle vilja leva.” (YES Magazine)

Kommer den här filmen att förändra allt? Absolut inte. Men du kan, genom att svara på dess uppmaning till handling!

Vi visar film i Röda Rummet på Fjällbacka Service. Vi vill visa aktuella och tänkvärda filmer och medverka till att berika det samhälle där vi verkar. Filmerna visar vi varannan tisdag, med totalt åtta filmer från oktober till februari. Filmvisningen börjar kl 18:15, men du kan ta en fika i kaféet fr o m kl 17:30. Läs mer här.

This-Changes-Everything_Final

Kulturlandskapets kalender 2016

Temat för Kulturlandskapets kalender 2016 fokuserar på miljö, aktivism, civil olydnad och direkt aktion utifrån såväl person- som organisationsperpektiv. De personer, organisationer, nätverk och händelser som presenteras här har valts helt utifrån medarbetarnas intressen, och urvalet gör givetvis inga anspråk på att vara heltäckande.

Om ni vill ha en tryckt kalender kontakta oss. Här finns den för nedladdning som pdf.