Guidning av arkeologisk undersökning vid vattenverket i Tanumshede

Fredag 23 oktober kl 13.00 samt måndag 26 oktober kl 17.00 erbjuder Kulturlandskapet gratis guidning av pågående undersökning av sten- och bronsålderslämningar, där vi bland annat funnit välbevarade, ca 3000 år gamla sädeskorn. Begränsat antal deltagare och obligatorisk föranmälan till Stig Swedberg på tlf.nr: 070-865 67 39 eller mejl: stig.swedberg@kulturland.se. Begränsat antal parkeringsplatser. Parkera gärna […]

Magnetometerundersökning och metallsökning vid Greby 18-20 sept

Efter ett långt vår- och sommaruppehåll för forskningsprojekt Greby Handelsplats rådde det i helgen åter febril aktivitet ute på fältet vid Greby. Den 18-20 september genomförde Glenn och Sebastian Envall från Saga (Skandinavisk Arkeologisk Geofysik AB) en grundlig genomsökning med magnetometer Läs mer. På Söndagen den 20 september hade vi även återbesök av Sveriges Metallsökarförening […]

Ny populärvetenskaplig sammanfattning

I november 2018 undersökte Kulturlandskapet en ensamliggande stensättning i Herrestad socken, Uddevalla kommun. Du kan läsa mer om undersökningen på projektsidan. Där kan du också ladda ner såväl undersökningsrapporter som analysrapporter. Du kan också ladda ner en populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten.

Stensättningar på Säm

Kulturlandskapet har undersökt tre stensättningar på Säm mellan Tanumshede och Grebbestad, Tanums kommun. Två bengömmor hittades i den ena av dessa. Se vårt reportage från platsen nedan och läs mer om undersökningen här.  

Många bäckar små

Forskningsprojektet Många bäckar små – översvämning och markanvändning i södra Sverige 1000-1940 bedrivs av Oscar Jacobsson – medarbetare på Kulturlandskapet – som ett doktorandprojekt på den Kulturgeografiska institutionen i Stockholm. Medel till fältarbeten och resor erhölls av Kulturlandskapets forskningsstipendium. Läs om vad som har hänt i projektet under 2019 här.

Hälsning från Svenska Institutet i Aten

På seminariet hos Svenska Institutet i Aten presenteras boken Cultural Heritage Compensation för en internationell publik. Maria Poli presenterade bidragen i boken av Athansios Kouzeli. Magnus Rönn och Helena Teräväinen presenterad sina egna bidrag På bilden syns från vänster Patrik Klingborg, Maria Poli, Magnus Rönn och Helena Teräväinen. För mer information – se vår tidigare nyhet 

Bokpresentation vid Svenska Institutet i Aten: Cultural Heritage Compensation

Svenska Institutet i Aten bjuder in till bokpresentation:   Cultural Heritage Compensation Athanasios Kouzelis, Na­tional Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Athens: De­sign prin­ci­ples as re­sources of com­pen­sa­tion, the Greek Arch­i­pel­ago Magnus Rönn, Chalmers Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy and Kul­tur­land­skapet: Ar­chi­tec­ture, cul­tural val­ues and plan­ning in Swe­den Helena Teräväinen, Aalto Uni­ver­sity: Com­pen­sa­tion in ar­chi­tec­ture and ur­ban de­sign in Fin­land […]