Konst i sommar!

  Nu är det sommar och dags att åka på konstutställning. Kulturlandskapets medlem Agneta Stening deltar i sommar i flera utställningar på västkusten. Dessutom är hon stipendiat i Älvdalen. Mer information får ni genom att klicka på bilden ovan.   Udden – skulpturutställning, Hunnebostrand pågår 6 juni – 30 september. En av utställarna är Agneta […]

Seminarium tillsammans med MAL

I slutet av maj 2014 genomförde Miljöarkeologiska Laboratoriet och Kulturlandskapet ett tvådagars seminarium om markstratigrafisk provtagning och naturvetenskapliga analyser. Första dagen ägnades åt genomgång av naturvetenskapliga standardanalysmetoder som makrofossilanalys, markkemianalys, dendrokronologi och vedartsanalys. Även mer specialiserade analysmetoder som multielementanalys, mikromorfologi och IR-spektroskopi behandlades. Metodernas möjligheter och begränsningar samt dess tillämpning i olika steg i undersökningsprocessen […]

Nya rapporter!

Ni har väl läst våra senaste rapporter? Jasså inte? Sedan starten i november har vi hunnit med riktigt mycket. Särskilt våra arkeologer Stig och Annika vilka förutom att de skriver för fullt på rapporterna för E6-grävningarna även hinner med att utföra lite fält- och rapportarbete i andra projekt. Även Andreas Toreld har vart ute i […]

Bortom Europavägen

Ingegerd Johansson skriver och Mats Källblad illustrerar en bok om att resa med motorcykel  i tid och rum. Arbetet är nu inne i slutfasen och boken beräknas komma ut i september 2014.

Agneta Stening – Skulptur & teckningar

  Välkommen på vernissage lördag 26 April kl. 13-16 www.bergdalakonstgalleri.se  

Plåtslageritomten – Grebbestad, rapporten klar!

Nu är rapporten färdig och går att ladda ner Rio Kulturkooperativ genomförde en arkeologisk utredning av delar av fastigheten Grebbestad 2:291 under en dags fältarbete i juni 2013. Marken skall exploateras och utredningen syftade till lämningar inom området ska vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus. Även eventuell koppling till omkringliggande kända fornlämningar avsågs studeras. Utredningen […]

Tossene 314 och 1017, rapporten klar!

Anledningen till den särskilda undersökningen av Tossene 314 var att Heljeröd Exploatering AB ansökt om tillstånd för borttagning av fornlämningen. Fokus i undersökningen låg på att diskutera immateriella och materiella perspektiv på lågt liggande kuströsen.

Läs bakgrund om och dagboksanteckningar från projektet på riokultur.se.

Önskar du köpa rapporten så finns den här för 125 kr.

Renoveringsråd för äldre hus

-Tänk ett varv till innan du gör något med huset! Det säger Cecilia Wingård som på uppdrag av Tanums miljö- och byggnadsnämnd författat skriften Renoveringsråd för äldre hus i Tanum.

Cecilia Wingård har tidigare, på uppdrag av kommunen, gjort kulturhistoriska bebyggelseinventeringar i sex orter och är i färd med att avsluta en sjunde, för delar av Grebbestad. Renoveringsråd för äldre hus i Tanum, utgiven på Rio Kulturkooperativs förlag och rikt illustrerad, bygger i hög grad på inventeringarna.

Skriften erbjuds gratis av kommunens byggnadsavdelning och ska också publiceras på tanum.se. 1 000 exemplar har tryckts.

-Vi hoppas alla går åt. Det är ju syftet! säger Cajsa Friberg.

Föreläsning 7 februari – De visuella tonsättarna

Föreläsning om animerad bild, rikligt illustrerad med filmklipp av Midhat ’Ajan’ Ajanovic från Högskolan Väst i Trollhättan. Midhat ’Ajan’ Ajanovic är filmvetare, filmare och författare född i Sarajevo 1959. Sedan 1994 bor han med sin familj i Göteborg. Hans skrivna ord finns publicerade på svenska, norska, bosniska, kroatiska, engelska, slovakiska, tjeckiska, italienska och kinesiska. Hittills har […]

Film 24 januari – Promised land

(Gus Van Sant/USA/106min) Gus van Sant och hans Good Will Hunting-partner Matt Damon är tillbaka med ett drama där den senare spelar en hänsynslös affärsman som lurar jordbrukare i småstäder att skriva över sin mark till ett energibolag som utför ”fracking” en kontroversiell metod för att utvinna naturgas som får konsekvenser på miljön. Visades i […]