Invigning av E6 genom Tanum

Rastplats Skräddö mellan kl 14 – 17 den 6/7 2015

Vid invigningen kommer personal från Kulturlandskapet och Bohusläns museum att vara på plats. Vi informerar om undersökningarna inför vägen. Vi har böcker och rapporter från undersökningarna till försäljning.  Du är  välkommen till vårt informationsbord och prata arkeologi med oss.