Inlägg av Stig Swedberg

Plåtslageritomten – Grebbestad, rapporten klar!

Nu är rapporten färdig och går att ladda ner Rio Kulturkooperativ genomförde en arkeologisk utredning av delar av fastigheten Grebbestad 2:291 under en dags fältarbete i juni 2013. Marken skall exploateras och utredningen syftade till lämningar inom området ska vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus. Även eventuell koppling till omkringliggande kända fornlämningar avsågs studeras. Utredningen […]

Föreläsning 7 februari – De visuella tonsättarna

Föreläsning om animerad bild, rikligt illustrerad med filmklipp av Midhat ’Ajan’ Ajanovic från Högskolan Väst i Trollhättan. Midhat ’Ajan’ Ajanovic är filmvetare, filmare och författare född i Sarajevo 1959. Sedan 1994 bor han med sin familj i Göteborg. Hans skrivna ord finns publicerade på svenska, norska, bosniska, kroatiska, engelska, slovakiska, tjeckiska, italienska och kinesiska. Hittills har […]

Rio Bio

Vår filmstudio – Rio Bio Filmerna visas i Röda rummet (lokalen intill biblioteket) i Fjällbacka. Filmerna kommer att visas kl 18.15. Redan 17.30 öppnar fiket. Eftersom också biblioteket är öppet till kl 18 på fredagar kan du alltså kombinera biblioteksbesök, film och skön fikastund. En kulturfredag helt enkelt. För att se filmerna måste du vara […]