Holma 1:14 m fl, Uddevalla kommun

Arkeologisk förundersökning av två boplatser och en fyndplats

Kooperativet är nu klara med fältdelen av en förundersökning inom Holma 1:14 m fl, vid Torp utanför Uddevalla. Under jord döljer sig två stenåldersboplatser och två bytomter. Det är åtminstone vad som är känt sedan tidigare. Under ömsom sol och ömsom snö pulsade vi fram och drog upp schakt med grävmaskin, för att i nästa stund krafsa oss ned till opåverkad undergrund. Över större delen av området framkom slagen flinta i det brukade och runtputtade ploglagret, vilket indikerar just de boplatser som är kända sedan tidigare, däremot var det knepigare att identifiera fasta strukturer. Men vi hittade en kokgrop och lite andra lämningar, och vi identifierade två intressanta jordlager. För att få klarhet i vad som är vad tog vi prover för ålder och innehåll på jordlagren. När svaren kommer tillbaka från laboratoriet kan vi förhoppningsvis berätta mer.

Kontaktperson: Annika Östlund

När rapporten är klar kommer du att kunna ladda ner den här.

Analysrapporter