Arkeologisk utredning steg 1

Väg 2183 delen Dals-Ed – Mäfällingen

Under hösten 2018 utförde Kulturlandskapet en utredning längs väg 2183 mellan Ed och Nössemark i Dals-Eds kommun, nära sjön Stora Le. Detta med anledning av ett planerat breddande av vägen. Den smala remsa som utgjorde utredningsområdet följde vägbanan i totalt 15 kilometer.

Det som framförallt märktes i landskapet är den historiska bebyggelsen, som blossade upp under 1700-talet, med en våg av nyodling under 1800-talet som följdes av kraftig avfolkning. Flera torpmiljöer från denna tid hittades under inventeringen. Speciellt välbevarad var bebyggelsen kring Kvarntjärn, där inte bara torpet Kvarnkasen med en närliggande kvarnsten påträffades, utan även lämningarna efter flera generationer av kvarnar, och spåren efter en vadmalsstamp från tidigt 1800-tal.

Utöver fynd av fossila odlingsmarker, obesutten bebyggelse, gränsmärken och vissa fortifikationslämningar från beredskapstiden gjordes även ett förhistoriskt nyfynd, i form av en tidigare okänd, skadad stensättning i närheten av stensättningsgravfältet RAÄ Dals-Ed 21:1. Även en del rent antikvariskt noterades, till exempel upptäcktes att vägstenen RAÄ Dals-Ed 147:1 någon gång de senaste åren flyttats flera hundra meter söderut från sitt ursprungliga, registrerade läge.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten.

  • L 2018:1027 Småindustriområde