Oscar Jacobsson har tilldelats Kulturlandskapets forskningsstipendium 2018

Stipendiet går i år till vår medarbetare Oscar Jacobsson och till doktorandprojektet ”Många bäckar små” vid Kulturgeografiska institutionen i Stockholm. Oscar utforskar den förändrade relationen mellan människa och översvämning i södra Sverige under perioden mellan tidig medeltid och tidigt 1900-tal. Läs mer om projektet här.