Norra delen av Jörlanda 387

Arkeologisk undersökning i Jörlanda Berg

Kulturlandskapet har nu påbörjat undersökningarna av Jörlanda 386 och 387 i Jörlanda Berg, Stenungsunds kommun. Undersökningarna kommer att pågå under oktober-november. Läs mer om undersökningen här.

Under tiden undersökningarna pågår kommer ett antal förmedlingsinsatser att ske, i form av visningar för allmänhet, visningar för särskilt inbjudna grupper, samt aktiviter med bland annat skolbarn. Datum och klockslag för publika visningar kommer att läggas upp på hemsidan allt eftersom.