Byggnadsantikvarie

Mitt intresse för kulturhistoria speglas både i mitt privatliv och yrkesliv. Att leta spår i byggnader, dess omgivningar och arkiv är ett spännande detektivarbete. Att se helheten i hur ett område växt fram tycker jag är viktigt, ett hus är ju aldrig en isolerad enhet.

Kulturhistorisk värdering, rådgivning, vårdprogram, dokumentation och arkivsökning är en del av mina färdigheter inom kulturhistoria.

  • linda.ljunggren(a)kulturland.se

  • 070-229 38 28

  • Läs mer i hens CV: pdf-icon-small