Ny populärvetenskaplig sammanfattning

I november 2018 undersökte Kulturlandskapet en ensamliggande stensättning i Herrestad socken, Uddevalla kommun. Du kan läsa mer om undersökningen på projektsidan. Där kan du också ladda ner såväl undersökningsrapporter som analysrapporter. Du kan också ladda ner en populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten.