Kulturmiljö Björkemossen – invigning av vindpark och uppdaterad projektsida

Den 25 maj håller Rabbalshede Kraft en officiell invigning av sina vindparker Femstenaberg och Lursäng.

Kulturlandskapet har tidigare genomfört ett kompensationsåtgärd i samband med uppförandet av vindparkerna. Åtgärden inleddes med en inventering av Kulturmiljö Björkemossen, en fornlämningsrik område som innehåller bland annat gravfält, fornåkrar och granitindustri. Inventeringen resulterade i en sida som tillgängliggör information om den rika fornlämningsmiljön.

Inför invigningen passade kooperativet på att göra en personalutflykt till området, där det även gjordes ytterligare dokumentation i området. Du kan läsa mer om området på projektsidan.